Privacyverklaring

Wij behandelen en beveiligen persoonlijke gegevens die aan ons worden verstrekt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid en houden ons daarbij aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt. Je gegevens worden niet aan derden verstrekt.

Contactgegevens

consultativeselling.nl
Dorpsstraat 5A
9537 TB Eesergroen
015-2560949

Persoonsgegevens die wij verwerken

Wij verwerken je persoonsgegevens wanneer je deelneemt aan een van onze trainingen of wanneer je per e-mail contact met ons hebt. Wij bewaren en verwerken alleen persoonsgegevens die jij of je werkgever aan ons verstrekt in het kader van deelname aan, of belangstelling voor, een van onze trainingen. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Contactgegevens
  • Werkgever
  • Functie
  • De training waar je aan hebt deelgenomen of waar je belangstelling voor hebt
  • Je aanwezigheid tijdens de training waarvoor je je hebt opgegeven.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Wij verwerken of bewaren geen bijzondere of gevoelige persoonsgegevens.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Consultativeselling.nl verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Het registreren van inschrijvingen voor een training
  • Het uitvoeren van de training en alle werkzaamheden die daarbij horen
  • Het afstemmen van de training op de deelnemers
  • Het voldoen aan geldende wet- en regelgeving

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Consultativeselling.nl bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld of zo lang dat bij wet is voorgeschreven.

Delen van persoonsgegevens met derden

Wij verkopen jouw gegevens niet aan derden en zullen deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Consultativeselling.nl blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

De website van consultativeselling.nl maakt gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone.

Sessiecookies: De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Cookies voor analyse: Consultativeselling.nl gebruikt daarnaast Google Analytics om het bezoek aan onze website te analyseren. Google Analytics kan informatie over je websitegebruik overbrengen naar en opslaan op servers buiten Europa. Google houdt zich aan het Europese privacy-recht en voldoet daarmee aan de eisen die consultativeselling.nl stelt aan verwerkers. Google mag deze informatie aan derden verstrekken indien Google daartoe wettelijk wordt verplicht of voor zover derden de informatie namens Google verwerken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door consultativeselling.nl en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou hebben in een computerbestand naar jou of een andere, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt ons een verzoek sturen tot inzage, correctie, verwijdering, het overdragen van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen.

Wij willen je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Consultativeselling.nl neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.